Introductie

Opdrachtgever / Introductie

InterIN is een jong en persoonlijk  arbeidsbemiddelingsbureau in Noord Nederland actief in de disciplines bouwkunde, civiele techniek, milieu, verkeer en ruimtelijke ordening. Op een oprecht betrokken manier proberen we de juiste personen te vinden, die uw organisatie tijdelijk of structureel versterken.

Onze kernwoorden openheid, eerlijkheid en slagvaardigheid zorgen voor een persoonlijke aanpak waarin open communicatie en een lange termijn relatie het uitgangspunt is.

 

Dienstverlening

Opdrachtgever / Dienstverlening

Detachering

Als organisatie van nu wilt u flexibel en wendbaar kunnen zijn, snel in kunnen spelen op marktontwikkelingen, kansen en de aldoor veranderende wereld. Dit vraagt om de juiste expertise op de het juiste moment.

Maak daarom gebruik van onze interIN professionals of ons netwerk van zzp-ers die  u tijdelijk kunnen ondersteunen en waarvan u afscheid kunt nemen wanneer u dat wilt. Iedereen is na een van te voren afgesproken inleenperiode rechtstreeks in dienst te nemen.

Werving & selectie

Het werven en selecteren van personeel is een lastige, tijdrovende en dure aangelegenheid. Voordat u zelf gaat adverteren kunt u er voor kiezen om uw probleem, op basis van ‘no cure no pay’ bij InterIN neer te leggen. Wij nemen met u uw vraagstuk door en adviseren daar waar u dat nodig acht. Voordeel is dat u gebruik kunt maken van een zeer uitgebreid en up-to-date kandidatenbestand en van de juiste hedendaagse wervingsmethoden.

Vakgebieden en functies

Opdrachtgever / Vakgebieden en functies

InterIN is gespecialiseerd in de disciplines bouwkunde, civiele techniek, milieukunde, verkeerskunde en ruimtelijke ordening. Hieronder volgt een opsomming van functies die wij voor u kunnen invullen.

Bouwkunde

werkvoorbereider, projectleider, directievoerder, tekenaar, bestekschrijver, adviseur nieuwbouw, beheer & onderhoud, beleidsmedewerker bouw, constructeur, calculator, opzichter

Civiele techniek

Bestekschrijver, tekenaar, directievoerder, toezichthouder, adviseur beheer & onderhoud / scb / prestatiecontracten, projectleider, werkvoorbereider, calculator, beleidsmedewerker.

Verkeer

Beleidsmedewerker verkeer & vervoer, projectleider, ontwerper civil 3d,

Milieu

Vergunningverlener, inspecteur, adviseur milieu / duurzame ontwikkeling, milieujurist, medewerker bodem, projectleider bodemsanering, beleidsadviseur waterhuishouding, cultuurtechnisch medewerker, geoloog, geohydroloog, adviseur MER, projectleider bodem

Ruimtelijke Ordening

Beleidsmedewerker RO, Juridisch medewerker RO, medewerker bestemmingsplannen, planoloog, stedenbouwkundig medewerker, landschapsarchitect, GIS specialist, medewerker geo-informatie.

Vacature plaatsen

Opdrachtgever / Vacature plaatsen

Bent u op zoek naar vast of tijdelijk personeel voor uw vacatures? Laat hier uw gegevens achter.
Teruggebeld worden Nee
Ja
Afspraak maken Nee
Ja